Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
23.08.2022 14:40 Klaudia Kieliszczyk publikacja Dokument: Zmiana terminu - Konkurs na przeprowadzenie weryfikacji kalkulacji kosztu netto i straty z tytułu świadczenia usług powszechnych
Kategoria: Konkursy