Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Odmowa uzgodnienia projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.57.2022.

  07 sierpnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o odmowie uzgodnienia, postanowieniem z dnia 7 sierpnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.12.2023.11, projektu decyzji administracyjnej Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.57.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  04 sierpnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 4 sierpnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.5.2023.30, projektu decyzji administracyjnej Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.40.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  04 sierpnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.102.2022 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynku położonego w Katowicach przy al. Roździeńskiego 1a, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  04 sierpnia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.27.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości, w tym budynków, położonych w Elblągu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czarnet K. Szymura, A. Owczarek sp. j.

  03 sierpnia 2023

  3 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie ustalenia warunków dostępu do 18 słupów oświetleniowych znajdujących się w zasobach Tauron Nowe Technologie S.A. z siedzibą we Wrocławiu na potrzeby realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.113.2022

  03 sierpnia 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 2 sierpnia 2023 r. znak: DT.WOT.6171.163.2023.5 projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.113.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.