Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.111.2021.DK

  13 lipca 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 11 lipca 2023 r. znak: DT.WOT.6171.84.2023.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.111.2021.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Puławskiego znak: ZN.6821.28.2022.MOL

  12 lipca 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 11 lipca 2023 r. znak: DT.WOT.6171.408.2022.14, projektu decyzji administracyjnej Starosty Puławskiego znak: ZN.6821.28.2022.MOL, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Wawtel sp. z o.o.

  10 lipca 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.18.2022 w sprawie projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Wawtel sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów oświetleniowych) miasta stołecznego Warszawy.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Itekom sp. z o.o.

  07 lipca 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.51.2023, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Itekom sp. z o.o. do nieruchomości w Kiełczowie.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

  06 lipca 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.17.2023 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Poznaniu przy ul. Rolnej w tym do położonych na nieruchomościach budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

  05 lipca 2023

  5 lipca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 29 i 29A, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.