Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Fibee I sp. z o.o.

  30 listopada 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.57.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Fibee I sp. o.o. do nieruchomości i budynku położonego w Głuchołazach przy ul. Gen. Andersa 50, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  30 listopada 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.18.2023 w przedmiocie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Elblągu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „FILAR” w Elblągu, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

  29 listopada 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.263.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 29B w tym do posadowionego na nieruchomości budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT

  29 listopada 2023

  Wyniki postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.115.2023 o ustalenie warunków dostępu dla Marcina Barszcza prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą CONECT Marcin Barszcz do nieruchomości położonej przy ul. Jaworskiego na działce nr 7004, obręb 0009 Włoszczowa, w celu zapewnienia telekomunikacji

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu z siedzibą w Grudziądzu

  29 listopada 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.79.2023 dotyczącej ustalenia warunków dostępu Spółdzielni Mieszkaniowej w Grudziądzu do nieruchomości położonej w Grudziądzu przy ul. Antoniego Czortka 2 i 4.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  29 listopada 2023

  29 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Rzeszowie, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Geodeci” w Rzeszowie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.