Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.119.2022.DK

  06 września 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 5 września 2023 r. znak: DT.WOT.6171.174.2023.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.119.2022.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

  05 września 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.42.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym posadowionego na niej budynku przy ul. Jurowieckiej 11, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Białostockiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  05 września 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 5 września 2023 r. znak: DT.WOT.6171.103.2023.16, projektu decyzji administracyjnej Starosty Białostockiego znak: GKNII.6821.22.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NET-SPACE Dariusz Zieliński

  05 września 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.58.2023, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Dariusza Zielińskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NET-SPACE Dariusz Zieliński do nieruchomości położonej w miejscowości Lipno.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ISI sp. z o.o.

  05 września 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.270.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ISI sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 29 i 29A, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. i Fiberhost S.A.

  04 września 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WPS.6080.3.2022 zmieniającej umowę o dostępie telekomunikacyjnym Orange Polska S.A. (dalej “Orange”) do sieci szerokopasmowej Fiberhost S.A. (dalej “Fiberhost”) wykonanej z wykorzystaniem środków publicznych.