Konsultacje i wyniki konsultacji 2017

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla powiatu tomaszowskiego

  12 grudnia 2017

  W dniach 31 października – 30 listopada 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej w sprawie uzyskania zgody Prezesa UKE na świadczenie usługi dostępu do Internetu bez pobierania opłat za pomocą sieci bezprzewodowej w powiecie tomaszowskim.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla gminy Wiślica

  12 grudnia 2017

  W dniach 31 października - 30 listopada 2017 r. Prezes UKE przeprowadził postępowanie konsultacyjne dotyczące projektu decyzji administracyjnej w sprawie zmiany na podstawie art. 155 Kpa decyzji Prezesa UKE z dnia 21 grudnia 2012 r., znak: DDRT-WUD-6172-26/11(49) oraz decyzji Prezesa UKE z dnia 30 grudnia 2014 r., znak: DDRT-WWS-6172-19/14(21).

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Szczygłowski Michał

  11 grudnia 2017

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spidernet

  08 grudnia 2017

  Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków, na jakich Wspólnota Mieszkaniowa Sempołowskiej 3 zapewni Michałowi Szczygłowskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą Spidernet Szczygłowski Michał dostęp do nieruchomości, w tym do budynku, w Częstochowie.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Giga Komputer

  08 grudnia 2017

  Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Ilony Skupień prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą GIGA KOMPUTER Ilona Skupień do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A. w postaci słupów elektroenergetycznych niskiego napięcia zlokalizowanych w gminach Tczów, Lipsko i Zwoleń oraz w Pionkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SILEMAN SP. Z O.O.

  07 grudnia 2017

  Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie wydania decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Sileman sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz sieci telekomunikacyjnej Adriana Ludygi prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Protonet” Adrian Ludyga.