Konsultacje i wyniki konsultacji 2017

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  06 grudnia 2017

  Prezes UKE rozpoczyna konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Organowej 3, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości.

 • Konsultacje nowego planu zagospodarowania częstotliwości 3400-3600 MHz

  06 grudnia 2017

  Prezes UKE w dniu 6 grudnia 2017 r. ogłosił konsultacje dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 3400-3600 MHz.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  05 grudnia 2017

  Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Szeligowskiej 32 C, 32 D, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  04 grudnia 2017

  Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE w sprawnie ponownego rozpatrzenia sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dnia 23 czerwca 2017 r. nr DHRT.WORK.6082.9.2016.114 zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości w stałej lokalizacji do 2 Mbit/s włącznie.