Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  16 marca 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku przy ul. Traugutta 2 w Koninie.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  16 marca 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości i budynku przy ul. Nowiny 1 w Koninie.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  15 marca 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Kingi Wolskiej, prowadzącej działalności gospodarczą  pod  firmą  KOL-NET spółka cywilna.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Petrus Toruń sp. z o.o.

  14 marca 2018

  14 marca 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Petrus Toruń sp. z o.o. z siedzibą w Chojnicach do nieruchomości gruntowych położonych w Toruniu, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Zieleniec z siedzibą w Toruniu.

 • Wyniki konsolidacji projektu decyzji w sprawie zmiany oferty dla dzierżawy łączy (Oferty HQA)

  13 marca 2018

  Prezes UKE w dn. 14 lutego – 12 marca 2018 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji, w zakresie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Prezesa UKE decyzji z dn. 23 czerwca 2017 r. zatwierdzającej projekt oferty ramowej o dostępie telekomunikacyjnym w zakresie świadczenia usługi dostępu wysokiej jakości...

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ISTS sp. z o. o.

  13 marca 2018

  13 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Bolesława Orlińskiego 8, w celu wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku.