Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Wyniki konsultacji projektów decyzji Prezesa UKE dotyczących warunków dostępu do infrastruktury technicznej

  19 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektów decyzji Prezesa UKE w sprawie ustalenia warunków dostępu do infrastruktury technicznej w zakresie kanalizacji kablowej oraz kanalizacji telekomunikacyjnej budynku.

 • Konsultacje projektu częściowej decyzji Prezesa UKE dla Actus-Info sp. z o.o.

  19 kwietnia 2018

  19 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji częściowej w sprawie ustalenia warunków dostępu Actus – Info sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Łodzi, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia w budynkach telekomunikacji przy pomocy sieci FTTH.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SPIDERNET Szczygłowski Michał

  18 kwietnia 2018

  18 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Michała Szczygłowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą SPIDERNET Szczygłowski Michał do nieruchomości położonej w Częstochowie przy Al. Pokoju 10 i do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Telefonia Dialog sp. z .o. o.

  18 kwietnia 2018

  18 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Telefonia Dialog sp. z .o. o. z siedzibą we Wrocławiu do nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 14-26 w Zielonej Górze, w tym do posadowionego na niej budynku. Konsultacje potrwają 30 dni.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  17 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 B w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  17 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 A w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.