Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  17 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 1 w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  17 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Henryka Siemiradzkiego 15 w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  17 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia 8a w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o. o.

  16 kwietnia 2018

  16 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Lelewela 8 i 10 w Przemyślu, w tym do posadowionych na niej budynków.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c.

  16 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej przy ul. Krokusowej 1 w Koninie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c.

  16 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej przy ul. Hiacyntowej 1A bud. nr 4 w Koninie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.