Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c.

  16 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej przy ul. Hiacyntowej 1 segment 3B w Koninie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s.c.

  16 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska Marta Wykpisz do nieruchomości położonej przy ul. Hiacyntowej 1 segment 3A w Koninie, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o. o.

  16 kwietnia 2018

  16 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości położonej w Białymstoku przy ul. Blokowej 4, w celu korzystania ze stanowiącej własność Operatora infrastruktury telekomunikacyjnej znajdującej się na nieruchomości i w budynku.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  13 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Ofiar Katynia 10 w Przemyślu.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  13 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Glazera 34 w Przemyślu.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET s. c. Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  13 kwietnia 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, przy ul. Hiacyntowej 3 segment AB.