Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Konsultacje projektu decyzji dla Shentel Network sp. z o.o.

  11 kwietnia 2018

  11 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Shentel Network sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie do nieruchomości położonych w Szczecinie.

 • Konsultacje projektu decyzji dla MyTeleCom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu

  11 kwietnia 2018

  11 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Ofiar Katynia 14, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

 • Konsultacje projektu decyzji dla MyTeleCom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu

  11 kwietnia 2018

  11 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej przy ul. Glazera 30 w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji dla ISTS sp. z o.o.

  11 kwietnia 2018

  11 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ISTS sp. z o.o.  do nieruchomości położonej w Krakowie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Masarskiej 9.

 • Konsultacje projektu decyzji dla MyTeleCom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu.

  09 kwietnia 2018

  9 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Paderewskiego 20A, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

 • Konsultacje projektu decyzji dla ISI sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

  06 kwietnia 2018

  6 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie zmiany umowy ISI sp. z o. o. z Towarzystwem Budownictwa Społecznego Marki sp. z o.o. z dnia 26 września 2006 r. w zakresie usunięcia postanowień dotyczących opłat za dostęp do nieruchomości i do posadowionego na niej budynku.