Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz z siedzibą w Kole

  30 maja 2018

  W dniu 30 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Przemysłowej 116, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji dla SAV sp. z o.o.

  30 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla SAV sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku do nieruchomości położonej przy ul. Blokowej 4 w Białymstoku, w tym do posadowionego na niej budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy sp. j.

  29 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Cheeloo J. Turczyn i wspólnicy sp. j. do nieruchomości położonych w Dębicy przy ul. Krasińskiego.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Orange Polska S.A.

  29 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Orange Polska S.A. do nieruchomości położonej w Krakowie przy ul. Osiedle Stalowe 8.

 • Konsultacje projektu decyzji dla Itekom sp. z o.o.

  29 maja 2018

  29 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu Itekom sp. o.o. do nieruchomości w Dobrzykowicach, działka nr 267/42, obręb Dobrzykowice, w tym do wznoszonych na niej budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji dla Euronet Norbert Saniewski sp. j.

  29 maja 2018

  29 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski sp. j. do nieruchomości położonej przy ul. Hetmańskiej 81 w Białymstoku obejmującej działki o numerach 387/4, 389/4, 390/4, 391/4, 392/4, w tym do wznoszonego na niej budynku.