Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji dla Telefonii Dialog sp. z o.o.

  29 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE ustalającej warunki dostępu dla Telefonia Dialog sp. z .o. o. z siedzibą we Wrocławiu do nieruchomości położonej przy ul. Krasickiego 14-26 w Zielonej Górze, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku.

 • Rozpoczęcie postępowania konsolidacyjnego projektów decyzji dla rynków 1/2003, 2/2003 i 8/2003

  28 maja 2018

  28 maja 2018 r. Prezes UKE notyfikował Komisji Europejskiej projekty decyzji dotyczących rynków 1/2003, 2/2003 i 8/2003.

 • Konsultacje projektu decyzji dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole

  28 maja 2018

  28 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz w Kole do nieruchomości położonej w Koninie, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Przemysłowej 112, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J.

  25 maja 2018

  25 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J. z siedzibą w Kleosinie do nieruchomości w Białymstoku należącej do Apartamenty Jagiellońskie sp. z o.o., w tym do wybudowanego na niej bądź obecnie będącego w budowie budynku. Konsultacje potrwają 30 dni.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J.

  25 maja 2018

  25 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Euronet Norbert Saniewski Sp. J. z siedzibą w Kleosinie do nieruchomości w Białymstoku należącej do Apartamenty Koncertowe sp. z o.o. sp. k., w tym do wybudowanych na niej bądź obecnie będących w budowie budynków. Konsultacje potrwają 30 dni.

 • Konsultacje projektu decyzji dla Netia S.A.

  24 maja 2018

  24 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonej w Konstacinie-Jeziorna.