Konsultacje i wyniki konsultacji 2018

 • Konsultacje projektu decyzji dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

  22 maja 2018

  22 maja 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Marcina Ziółka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości położonej w Szczytnie przy ul. Królowej Jadwigi 2, 2A, 2B, w tym do budynków posadowionych na tej nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla FineMEDIA s.c.

  21 maja 2018

  21 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu FineMEDIA s.c. Wojciecha Wrona, Grzegorza Kałuża s.c. do nieruchomości, w tym do budynków, Wspólnoty Mieszkaniowej „Wilanowska 63,65,67,69” we Wrocławiu.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Shentel Network sp. z o.o.

  21 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Shentel Network sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, dostępu do nieruchomości położonej w Szczecinie.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  21 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Ofiar Katynia 14.

 • Wyniki konsultacji decyzji Prezesa UKE dla MyTelecom sp. z o.o.

  21 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla MyTelecom sp. z o. o. z siedzibą w Przemyślu do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na tej nieruchomości budynku przy ul. Paderewskiego 20A.

 • Wyniki postępowania konsultacyjnego dla Stowarzyszenia Telewizji Kablowej ,,TV SAT 364”

  18 maja 2018

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji ustalającej warunki dostępu Stowarzyszenia Telewizji Kablowej ,,TV SAT 364” z siedzibą w Łodzi , do nieruchomości położonych w Łodzi , w tym do posadowionych na nich budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ,,ZARZEW” w Łodzi.