Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

  24 listopada 2020

  24 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości i budynków w Policach, zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Chemik” w Policach, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.18.3.2020

  20 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 20 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.189.2020.4, projektu decyzji administracyjnej znak: RŚG.I.6821.18.3.2020 przedłożonej przez Starostę Ostrowieckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.10.2020

  20 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 19 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.160.2020.11, projektu decyzji administracyjnej znak: RŚG.I.6821.10.2020 przedłożonej przez Starostę Ostrowieckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego znak: RŚG.I.6821.89.2019

  20 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 19 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.153.2020.15, projektu decyzji administracyjnej znak: RŚG.I.6821.89.2019 przedłożonej przez Starostę Ostrowieckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o. o.

  19 listopada 2020

  19 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o. do nieruchomości położonej w gminie Juchnowiec Kościelny w Ignatkach-Osiedle przy ul. Leśnej 8, w tym do posadowionego na nieruchomości budynku.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Elbląskiego dotyczącej ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  18 listopada 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 18 listopada 2020 r., znak: DT.WOT.6171.183.2020.32, projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6821.3.13.2020.ML przedłożonej przez Starostę Elbląskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.