Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  28 kwietnia 2020

  28 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonych w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, 44, 46, 48, w tym do budynków posadowionych na nieruchomościach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Korbank S.A.

  28 kwietnia 2020

  28 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Korbank S.A. do nieruchomości położonej w Radomiu.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Horyzont Technologie Internetowe sp. z o. o.

  27 kwietnia 2020

  27 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Horyzont Technologie Internetowe sp. z o. o. do nieruchomości położonej w Poznaniu, w tym do budynku posadowionego na nieruchomości przy ul. Stanisława Matyi 2, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Multimedia Polska S.A.

  27 kwietnia 2020

  27 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Multimedia Polska S.A. do nieruchomości i budynków Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Wyszkowie, w celu umożliwienia Operatorowi korzystania ze swojej infrastruktury telekomunikacyjnej.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  27 kwietnia 2020

  27 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy Pl. Jana Pawła II oraz ulicy Wszystkich Świętych.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

  27 kwietnia 2020

  27 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości i budynku w Białymstoku przy ul. Blokowej 4, w celu umożliwienia korzystania z infrastruktury telekomunikacyjnej Operatora znajdującej się na nieruchomości i w budynku.