Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Gannet Guard Systems S.A.

  06 kwietnia 2020

  Informacja w sprawie wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE, uchylającej decyzję Prezesa UKE z dnia 28 stycznia 2020 r. nr DC.WAP.514.52.2019.21 w części dotyczącej termw jakim Gannet Guard Systems S.A. jest uprawniony do rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości oraz okresu wykorzystywania częstotliwości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „East & West” Import Export Paweł Karnowski

  06 kwietnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.75.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „East & West” Import Export Paweł Karnowski do nieruchomości i budynków w Poznaniu, zarządzanych przez Spółdzielnie Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową „Jeżyce”.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski

  03 kwietnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.121.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla „EAST & WEST” IMPORT EXPORT Paweł Karnowski do nieruchomości Spółdzielni Mieszkaniowej Służby Zdrowia przy ul. Krakowskiej oraz ul. Strzeleckiej w Poznaniu.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A

  03 kwietnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.156.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. do nieruchomości położonej w Kaliszu, składającej się z działki nr 37, w tym do posadowionych na niej budynków przy ul. Warszawskiej 67, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  03 kwietnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.172.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o., do nieruchomości i budynku w Białymstoku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  03 kwietnia 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.181.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o., do nieruchomości w Białymstoku.