Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy dotyczącej uzgodnienia projektu decyzji Starosty Gołdapskiego dla NEXERA

  30 kwietnia 2020

  Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.), Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy znak: DT.WOT.6171.75.2019.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czestnet sp. z o. o.

  29 kwietnia 2020

  29 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Czestnet sp. z o. o. do nieruchomości położonej w Częstochowie, w tym do budynku posadowionego na nieruchomości przy ul. Michała Ossowskiego 34, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Magazyn Fabryczny Netcom Adam Krawcewicz

  28 kwietnia 2020

  28 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Magazyn Fabryczny Netcom Adam Krawcewicz do nieruchomości i budynku w Miliczu przy ul. Stawnej 1A-D, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

  28 kwietnia 2020

  28 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął II konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości położonych w Poznaniu, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej „Jeżyce” w Poznaniu.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Netia S.A.

  28 kwietnia 2020

  28 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Netia S.A. do nieruchomości we Wrocławiu przy Placu Staszica 6, w tym do budynku posadowionego na nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  28 kwietnia 2020

  28 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Gintrowskiego 28 (dawniej Rzymowskiego 28), w tym do budynku posadowionego na nieruchomości.