Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  30 czerwca 2020

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 30 czerwca 2020 r. znak: DT.WOT.6171.70.2020.8 projektu decyzji administracyjnej znak: GKN.6853.1.28.2019, przedłożonej przez Starostę Buskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  30 czerwca 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DHRT.WWM.6171.138.2018, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynku na niej posadowionego położonego w Warszawie przy ul. Strzelców 1F, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

  30 czerwca 2020

  30 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Kolonistów 60/60a, 62/62a, 64/64a, 66/66a, zarządzanej przez Maron sp. z o.o., w tym do posadowionych na nieruchomości budynków.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. 

  30 czerwca 2020

  30 czerwca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Marianowie.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  29 czerwca 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniemznak: DT.WOT.6171.91.2020.4 projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.39.2019, przedłożonej przez Starostę Koneckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.52.2019

  29 czerwca 2020

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 29 czerwca 2020 r. znak: DT.WOT.6171.90.2020.4 projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.52.2019, przedłożonej przez Starostę Koneckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.