Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski

  14 września 2020

  14 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie wydania decyzji w zakresie zmiany „Umowy w sprawie wykonania i eksploatacji sieci telekomunikacyjnej”, zawartej w dniu 9 lipca 2013 r. pomiędzy firmą INTERKAR KOMPUTER- SERWIS Karol Dziecielski a Spółdzielnią Mieszkaniową w Redzie.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostródzkiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  14 września 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 14 września 2020 r., znak: DT.WOT.6171.124.2020.11, projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.1.17.2019.MI przedłożonej przez Starostę Ostródzkiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  11 września 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.38.2020, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o. o., do nieruchomości w Białymstoku przy ul. Kaczorowskiego.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Gołdapskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  10 września 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 10 września 2020 r., znak: DT.WOT.6171.84.2020.37, projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6821.8.2019.AF, przedłożonej przez Starostę Gołdapskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.53.2019

  09 września 2020

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 8 września 2020 r. znak: DT.WOT.6171.87.2020.8 projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.53.2019, przedłożonej przez Starostę Koneckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego znak: GN.6853.57.2019

  09 września 2020

  Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 8 września 2020 r. znak: DT.WOT.6171.86.2020.8 projektu decyzji administracyjnej znak: GN.6853.57.2019, przedłożonej przez Starostę Koneckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym.