Konsultacje i wyniki konsultacji 2020

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware Sp. z o. o.

  04 września 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.121.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Teofila Niecia 15, 16, 17, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

  04 września 2020

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.3.2019, dotyczącej ustalenia warunków dostępu do nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ul. Teofila Niecia 3, 5, 7, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla INEA S.A.

  04 września 2020

  4 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla INEA S.A. z siedzibą w Poznaniu do nieruchomości położonej w Lwówku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Virtual Space Maciej Wasiuta

  04 września 2020

  4 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Virtual Space Maciej Wasiuta do nieruchomości położonej w Szczecinie.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Giżyckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  04 września 2020

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 3 września 2020 r., znak: DT.WOT.6171.89.2020.41, projektu decyzji administracyjnej znak: WG.6853.7.2019.2020, przedłożonej przez Starostę Giżyckiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości .

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Czestnet Sp. z o. o.

  02 września 2020

  2 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Czestnet Sp. z o. o. do nieruchomości położonych w Częstochowie.