Konsultacje i wyniki konsultacji 2021

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.219.2021, ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Wysokiej 62, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.218.2021, ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11-go Listopada 6, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.174.2021, ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11-go Listopada 4, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  25 października 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.132.2021, ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Postępu 17D, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska znak: WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ

  22 października 2021

  Prezes UKE zawiadamia o prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie uzgodnienia projektu decyzji WS.V.6821.2.24-39.15.2017.KŻ.

 • Konsolidacja projektów decyzji dla rynków MTR

  22 października 2021

  21 października 2021 r. Prezes UKE, przesłał do Komisji Europejskiej, Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (BEREC) oraz krajowych organów regulacyjnych państw członkowskich projekty decyzji regulacyjnych dotyczących hurtowych rynków świadczenia usługi zakańczania połączeń głosowych w ruchomych publicznych sieciach telefonicznych