Konsultacje i wyniki konsultacji 2021

  • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla NETFALA Mariusz Chmielewski

    02 marca 2021

    2 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla NETFALA Mariusz Chmielewski w Ożarowie Mazowieckim do nieruchomości położonej w Ożarowie Mazowieckim.

  • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Netii S.A.

    01 marca 2021

    Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.107.2019, dotyczącej dostępu Netii S.A. do nieruchomości położonych w Ciechocinku, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.