Konsultacje i wyniki konsultacji 2021

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Łukowskiego G.6821.11.2020 ograniczającej sposób korzystania z nieruchomości

  13 maja 2021

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 12 maja 2021 r. znak: DT.WOT.6171.42.2021.7, projektu decyzji administracyjnej znak: G.6821.11.2020, przedłożonej przez Starostę Łukowskiego, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  12 maja 2021

  12 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. Szelągowskiej 29, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  10 maja 2021

  10 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wiktorskiej 63, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Zakończenie konsultacji projektu decyzji Fiberway - Gmina Kazimierza Wielka

  07 maja 2021

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji nr DR.WIT.6174.4.2020 w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Fiberway sp. z o. o. do infrastruktury technicznej (słupów oświetleniowych) Gminy Kazimierza Wielka.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Skyware sp. z o.o.

  05 maja 2021

  5 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Skyware sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Rzeszowie i należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyk”, w tym do posadowionych na nieruchomościach lub będących w budowie budynków.