Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.17.2022

  30 listopada 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 29 listopada 2022 r. znak: DT.WOT.6171.236.2022.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.17.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.15.2022

  30 listopada 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 29 listopada 2022 r. znak: DT.WOT.6171.235.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.15.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.19.2022

  30 listopada 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 29 listopada 2022 r. znak: DT.WOT.6171.237.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.19.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  30 listopada 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.24.2021, w sprawie zmiany warunków dostępu dla UPC Polska  sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) Energa Operator sp. z o.o.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

  29 listopada 2022

  29 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do będącego w budowie na tej nieruchomości budynku przy ul. Jurowieckiej, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 

 • Zawiadomienie w postępowaniu w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.53.2022

  29 listopada 2022

  Prezes UKE zawiadamia o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym oraz prawie do ostatecznego wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów zgromadzonych w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.53.2022 oraz o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy.