Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  17 listopada 2022

  17 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę dzierżawy zawartą w dniu 5 maja 2015 r. pomiędzy T-Mobile Poland z o.o. z siedzibą w Warszawie a Poland Business Park XI sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.23.2022

  16 listopada 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 16 listopada 2022 r. znak: DT.WOT.6171.225.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Niżańskiego znak: G.6821.1.23.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o.

  15 listopada 2022

  15 listopada br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla HomeNet Technologies sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej na działkach nr 1181/16 i nr 1181/15, obręb 0017 Bojary, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji dla NETFALA Mariusz Chmielewski

  14 listopada 2022

  Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Mariusza Chmielewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą NETFALA Mariusz Chmielewski

 • Publiczna prezentacja założeń projektu

  14 listopada 2022

  W związku z planowaną realizacją projektu pn. „Rozbudowa platformy e-usług Urzędu Komunikacji Elektronicznej”, Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprasza zainteresowanych na publiczną prezentację założeń projektu do realizacji w ramach działania 2.2 „Cyfryzacja projektów back-office w administracji rządowej” POPC.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Nowosądeckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  10 listopada 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 10 listopada 2022 r. znak: DT.WOT.6171.255.2022.4 projektu decyzji administracyjnej Starosty Nowosądeckiego znak: GN.6821.2.14.2022.BC, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.