Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.75.2021

  27 października 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 25 października 2022 r. znak: DT.WOT.6171.183.2022.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.75.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  26 października 2022

  Informacja na temat wyników konsultacji projektu decyzji w sprawie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału (WACC ) stosowanego przez Orange Polska S.A. (OPL) w kalkulacji kosztów, w odniesieniu do usług realizowanych przez OPL na Rynku 3a oraz Rynku 3b.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.64.2022.DK

  25 października 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 24 października 2022 r. znak: DT.WOT.6171.208.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.64.2022.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o. 

  25 października 2022

  25 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji dotyczącej zmiany „Umowy o wykonanie okablowania sieci internetowej przyłączenia do Internetu na terenie posesji Piasta 13 / Słonimska 32”, zawartej 3 września 2003 r. pomiędzy Koba sp. z o.o. a Wspólnotą Mieszkaniową Piasta 13 / Słonimska 32 w Białystoku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  25 października 2022

  25 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości i budynków położonych przy ul. Leonarda da Vinci 5 w Gliwicach, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla ELEKTROSOUND Krzysztof Koczorowicz

  24 października 2022

  24 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla ELEKTROSOUND Krzysztof Koczorowicz do nieruchomości i budynku położonych w Bydgoszczy przy ul. Pelplińskiej 139 - ul. Kotarbińskiego 143, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.