Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.7.2022

  13 października 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 13 października 2022 r. znak: DT.WOT.6171.196.2022.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Tarnobrzeskiego znak: GG.IIIb.6853.7.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Radomskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  13 października 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 13 października 2022 r. znak: DT.WOT.6171.153.2022.10, projektu decyzji administracyjnej Starosty Radomskiego znak: GKN-II.6821.3.2022.KD, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  13 października 2022

  13 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Lubinie przy ul. Gen. J. Bema 7a i 8, w tym do posadowionych na nich budynków, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla GECKONET sp. z o.o.

  13 października 2022

  13 października br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla GECKONET sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Starogardzie Gdańskim przy ul. Dr Stanisława Kryzana, w tym do posadowionych lub wznoszonych na niej budynków jednorodzinnych w zabudowie szeregowej.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla E-CHO sp. z o.o.

  11 października 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.3.2022 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla E-CHO sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „PIAST” w Barlinku.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Buskiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  07 października 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 7 października 2022 r. znak: DT.WOT.6171.187.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Buskiego znak: GKN.6853.20.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.