Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  11 kwietnia 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z 8 kwietnia 2022 r., znak: DT.WOT.6171.5.2022.7, projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrowieckiego, znak: RŚG.I.6821.63.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości. 

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  08 kwietnia 2022

  8 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 11, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  08 kwietnia 2022

  8 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. 11 Listopada 35, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  08 kwietnia 2022

  8 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Świętojańskiej 29, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Koba sp. z o.o.

  08 kwietnia 2022

  8 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Siemiatyczach przy ul. Pałacowej 15, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ART-COM sp. z o.o.

  08 kwietnia 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.17.2021, w przedmiocie zmiany umowy o dostępie do infrastruktury technicznej nr TD/OBD/OME7/UDZ/MC/21/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r., zawartej pomiędzy ART-COM sp. z o.o. a Tauron Dystrybucja S.A.