Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla KOBA sp. z o.o.

  07 kwietnia 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.176.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla Koba sp. z o.o. do nieruchomości położonej Siemiatyczach przy ul. Ciechanowieckiej 29, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla CITYNET S.C.

  04 kwietnia 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.78.2021 o ustalenie warunków dostępu dla CITYNET S.C. do nieruchomości położonych w Rzeszowie.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Ostrowieckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  04 kwietnia 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu, postanowieniem z 1 kwietnia 2022 r., znak: DT.WOT.6171.40.2022.3, projektu decyzji administracyjnej Starosty Ostrowieckiego, znak: RŚG.I.6821.69.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.