Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla HomeNet Technologies sp. z o.o.

  23 września 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.24.2022 o ustalenie warunków dostępu dla HomeNet Technologies sp. z o.o. do nieruchomości położonych w Białymstoku przy ul. Jurowieckiej.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  23 września 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.22.2022 o ustalenie warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Szczecinie przy ul. Szarotki na działkach nr 10/3, 10/4 i 10/5 w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla STRONG - PC Tomasz Piekarski

  22 września 2022

  22 września br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy najmu nr 2017/UP/TD/GL OME/20068, regulującej zasady korzystania z infrastruktury technicznej zawartej pomiędzy STRONG - PC Tomasz Piekarski a Tauron Dystrybucja S.A.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  21 września 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.125.2021 ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonej w Poznaniu przy ul. St. Wyspiańskiego 26, 26A i 26B ul. Ułańskiej 1, 5 i 7, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Greenlan Fiber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

  21 września 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WIT.6174.2.2022, w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Greenlan Fiber spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. do infrastruktury technicznej Tauron Dystrybucja S.A., w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Koneckiego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  19 września 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 19 września 2022 r. znak: DT.WOT.6171.165.2022.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Koneckiego znak: GN.6853.10.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.