Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

  • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

    02 września 2022

    Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.276.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Warszawie przy ul. Odkrytej 26 i ul. Odkrytej (numery działek: 3/5 i 3/4).

  • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla ARTUR GRABIEC G.ART TECHNOLOGY

    02 września 2022

    Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.7.2022, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla ARTUR GRABIEC G.ART TECHNOLOGY do nieruchomości i budynku położonych w miejscowości Piaseczno nr 139.