Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Janusz Kaczmarczyk K2 MEDIA

  11 stycznia 2023

  11 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy nr OD-2020/UP/TD/KROME/05938

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla UPC Polska sp. z o.o.

  11 stycznia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.279.2021 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla UPC Polska sp. z o.o. do nieruchomości i budynków położonych w Lubinie przy ul. Gen. J. Bema 7a i 8, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla 3S S.A.

  10 stycznia 2023

  10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla 3S S.A. do nieruchomości i budynku we Wrocławiu przy ul. Pautscha 5/7, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla G-NET T. Serwatka, W. Rakoniewski spółka jawna

  10 stycznia 2023

  10 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany decyzji Prezesa UKE z dnia 8 czerwca 2017 r. o numerze DHRT.WWM.6174.2.2016.37,

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Spółka 2A i Partnerzy sp.j.

  09 stycznia 2023

  9 stycznia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spółki 2A i Partnerzy sp.j. do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Egejskiej 13, w tym do posadowionego na niej budynku, w celu zapewnienia telekomunikacji w budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla SAV sp. z o.o.

  09 stycznia 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.42.2022 dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla SAV sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Białymstoku, w tym do będącego w budowie na tej nieruchomości budynku przy ul. Jurowieckiej, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku