Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

  • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Metro Internet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

    01 grudnia 2023

    1 grudnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zmieniającej umowę o dostępie telekomunikacyjnym do nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Bogusławskiego 18 zawartą w dniu 15 grudnia 2010 r. pomiędzy Metro Internet sp. z o.o. a Wspólnotą Mieszkaniową Bogusławskiego 18 (dalej „Umowa”).