Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  16 maja 2023

  Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A. w zakresie określenia wskaźnika zwrotu kosztu zaangażowanego kapitału WACC w odniesieniu do usług realizowanych na hurtowym rynku usługi lokalnego dostępu w stałej lokalizacji oraz hurtowym rynku usługi centralnego dostępu w stałej lokalizacji dla produktów rynku masowego.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

  12 maja 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WPS.6080.1.2022 w sprawie projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. do infrastruktury technicznej Gminy Brańsk, której operatorem infrastruktury jest GVT sp. z o.o.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla NEA NET Łukasz Ługowski 

  12 maja 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.6.2022, w sprawie określenia warunków dostępu dla NEA NET Łukasz Ługowski (dalej „NEA NET”) do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o.

  12 maja 2023

  12 maja br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji zastępującej umowę o dostępie dla Podlaskiej Sieci Internetowej sp. z o.o. do infrastruktury technicznej (kanalizacji kablowej) Gminy Ciechanowiec.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Leżajskiego znak: GN.6853.79.2022

  11 maja 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 8 maja 2023 r. znak: DT.WOT.6171.36.2023.6, projektu decyzji administracyjnej Starosty Leżajskiego znak: GN.6853.79.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Leżajskiego znak: GN.6853.66.2022

  11 maja 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z 8 maja 2023 r. znak: DT.WOT.6171.39.2023.5, projektu decyzji administracyjnej Starosty Leżajskiego znak: GN.6853.66.2022, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.