Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.

  10 sierpnia 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.7.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego we Wrocławiu przy Pl. Nankiera 8, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz

  04 sierpnia 2022

  4 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla KOL-NET spółka cywilna Kinga Wolska, Marta Wykpisz do infrastruktury technicznej Gminy Kościelec.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla REDLAN Robert Kuczera

  04 sierpnia 2022

  W dniu 4 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w przedmiocie zmiany umowy najmu infrastruktury elektroenergetycznej zawartej pomiędzy Robertem Kuczera prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą REDLAN Robert Kuczera a Tauron Dystrybucja S.A.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla INTERTELL Rafał Rajba

  02 sierpnia 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.262.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla INTERTELL Rafał Rajba do nieruchomości i budynków położonych przy ul. Głównej 22 (22A i 22B) w Drogomyślu.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  01 sierpnia 2022

  1 sierpnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla T-Mobile Polska S.A. do nieruchomości położonej w Poznaniu, w tym do posadowionych na tej nieruchomości budynków przy ul. St. Wyspiańskiego 26, 26A i 26B oraz ul. Ułańskiej 1, 5 i 7, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach. 

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  25 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.137.2021 dotyczącej ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonej w Katowicach.