Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla „E-CHO” sp. z o.o.

  19 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.30.2022 dotyczącej ustalenia warunków, na jakich „E-CHO” sp. z o.o. uzyska dostęp do nieruchomości położonej w miejscowości Pełczyce przy ul. Ogrodowej 10.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla T-Mobile Polska S.A.

  19 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie dotyczącej ustalenia warunków, na jakich T-Mobile Polska S.A. uzyska dostęp do nieruchomości położonych w Poznaniu, przy ulicy Bułgarskiej 63/65, 65, 65A, 65B, 65C, 65D, w celu zapewnienia telekomunikacji w tych budynkach.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Moczulski Marcin Matronix

  19 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE dla Marcina Moczulskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Moczulski Marcin Matronix w sprawie DR.WIT.6174.10.2022

 • Wyniki konsultacji dla Castor Enterprise sp. z o.o.

  18 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.4.2022 dla Castor Enterprise sp. z o.o. w przedmiocie dostępu do infrastruktury technicznej PGE Dystrybucja S.A.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.68.2021.DK

  15 lipca 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 15 lipca 2022 r. znak: DT.WOT.6171.137.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.68.2021.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.66.2021.DK

  15 lipca 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 15 lipca 2022 r. znak: DT.WOT.6171.136.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.66.2021.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.