Konsultacje i wyniki konsultacji 2023

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Myszkowskiego znak: GM.6821.1.17.2021

  27 marca 2023

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 23 marca 2023 r. znak: DT.WOT.6171.289.2022.9 projektu decyzji administracyjnej Starosty Myszkowskiego znak: GM.6821.1.17.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

  24 marca 2023

  24 marca Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w postępowaniu administracyjnym wszczętym na wniosek Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji oraz na wniosek Orange Polska S.A., w przedmiocie decyzji z 20 grudnia 2022 r., nr DR.WORK.609.1.2022.35.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  23 marca 2023

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie nr DR.WWM.6171.72.2022 o ustalenie warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o. do nieruchomości i budynków znajdujących się w zasobach Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zrzeszeni” z siedzibą w Bydgoszczy, w celu zapewnienia telekomunikacji

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla NEA NET Łukasz Ługowski

  22 marca 2023

  W dniu 22 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie określenia warunków dostępu dla NEA NET Łukasz Ługowski do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) PGE Dystrybucja S.A.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp. j.

  22 marca 2023

  22 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla RES.PL Kosiorowski, Wiśniowski sp. j. do nieruchomości, w tym budynków, położonych przy ul. Kwiatkowskiego w Rzeszowie.

 • Konsultacje projektu decyzji Prezesa UKE dla Enter T&T sp. z o.o.

  22 marca 2023

  22 marca br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Enter T&T sp. z o.o., do nieruchomości, w tym budynków, znajdujących się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Zjednoczeni” w Bydgoszczy.