Konsultacje i wyniki konsultacji 2022

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.77.2021.DK

  15 lipca 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 15 lipca 2022 r. znak: DT.WOT.6171.138.2022.7, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.77.2021.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.62.2021.DK

  15 lipca 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 15 lipca 2022 r. znak: DT.WOT.6171.135.2022.4, projektu decyzji administracyjnej Starosty Stalowowolskiego znak: GN.6853.62.2021.DK, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.

  14 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.107.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. do nieruchomości i budynku położonego we Wrocławiu przy ul. Boiskowej 17-21, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla PSSK sp. z o.o.

  14 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE w sprawie DR.WWM.6171.14.2021, dotyczącej ustalenia warunków dostępu dla PSSK sp. z o.o. do nieruchomości położonej we Wrocławiu przy ul. Kruczej 2-4, w tym do budynku posadowionego na tej nieruchomości, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku.

 • Uzgodnienie projektu decyzji Starosty Staszowskiego GN-V.6821.21.2021 w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości

  14 lipca 2022

  Prezes UKE zawiadamia o uzgodnieniu postanowieniem z dnia 14 lipca 2022 r. znak: DT.WOT.6171.101.2022.9, projektu decyzji administracyjnej Starosty Staszowskiego znak: GN-V.6821.21.2021, w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości.

 • Wyniki konsultacji projektu decyzji Prezesa UKE dla Techgroup

  13 lipca 2022

  Informacja na temat wyników postępowania konsultacyjnego dotyczącego projektu decyzji Prezesa UKE nr DR.WIT.6174.21.2021 w sprawie zmiany warunków dostępu dla Techgroup do infrastruktury technicznej (słupów elektroenergetycznych) E.ON Polska S.A.