Decyzja Komisji Europejskiej - konsolidacja projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Prezes UKE w dniach 20 sierpnia 2020 r. – 17 września 2020 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektów decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange).

Projekt decyzji polegającej na zmianie zapisów dotyczących:
•    Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.8 „Opłaty związane z utrzymaniem wirtualnego kanału (VC) i zapewnieniem transmisji w VC”, ppkt 9.8.1 „Utrzymanie portu abonenckiego na porcie 1 GE dla poziomu dostępu OLT”, tabeli nr 506, tabeli nr 507, tabeli nr 508,
•    Części I Ogólnej Rozdział 9 pkt 9.9 „Opłaty związane z Łączem Abonenckim” poprzez wprowadzenie dwóch opłat cyklicznych za Utrzymanie Łącza Abonenckiego w technologii światłowodowej xPON(FTTH) Usługi BSA dla zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej,
podlegał konsultacjom krajowym w dniach 12 marca 2020 r. – 3 czerwca 2020 r.

Z kolei projekt decyzji polegającej na zmianie zapisów odnoszących się do:
•    Części I Ogólnej, w Rozdziale 9 „Cennik”, w pkt 9.10 „Opłaty związane z punktem dostępu do usługi (PDU)”, Tabela 55,
•    Części V Usługa BSA, w Rozdziale 2 „Szczegółowe zasady realizacji PDU dla Usługi BSA”, w pkt 2.3.4. „Poziom dostępu Ethernet” poprzez usunięcie ograniczeń dla interfejsu 10 GE i dodanie możliwości zestawienia dostępu na porcie 100 GE wraz z modyfikacją związanych z tym załączników,
podlegał konsultacjom krajowym w dniach 20 maja 2020 r. – 19 czerwca 2020 r.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała w dniu 17 września 2020 r. wspólną decyzję, w której nie zgłosiła uwag, akceptując w całości zaproponowane przez Prezesa UKE projekty decyzji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Łukasz Pajnowski
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 23.09.2020 12:55
Data ostatniej modyfikacji: 23.09.2020 13:09