Decyzja Komisji Europejskiej - konsolidacja projektu decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Prezes UKE w dniach 17 września 2019 r. – 17 października 2019 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektu decyzji w sprawie zatwierdzenia zmiany Oferty SOR dla Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Orange) polegającej na modyfikacji zapisów w Części I Ogólnej Rozdział 1 pkt 1.9 ppkt 1.9.3 Kary umowne oraz ppkt 1.9.4 Bonifikaty. Projekt decyzji podlegał konsultacjom krajowym w dniach 14 czerwca 2019 r. – 15 lipca 2019 r.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała w dniu 16 października 2019 r. decyzję, w której nie zgłosiła uwag, akceptując w całości zaproponowany przez Prezesa UKE projekt decyzji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 21.10.2019 09:25