Decyzja Komisji Europejskiej - konsolidacje projektów decyzji Prezesa UKE dla Orange Polska S.A.

Prezes UKE w dniach 29 maja 2019 r. – 29 czerwca 2019 r. przeprowadził postępowanie konsolidacyjne projektów decyzji:

  • utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A.
    z siedzibą w Warszawie w zakresie obniżenia opłaty abonamentowej
    za Usługę WLR POTS[1] (z ang. Wholesale Line Rental, Hurtowy dostęp
    do sieci OPL),
  • utrzymującej w mocy decyzję zmieniającą Ofertę SOR dla Orange Polska S.A.
    z siedzibą w Warszawie poprzez usunięcie opłaty za usługę przeniesienia numeru.

Projekty decyzji podlegały konsultacjom krajowym w dniach 19 marca – 19 kwietnia 2019 r.

W ramach przeprowadzonego postępowania konsolidacyjnego Komisja Europejska wydała
w dniu 27 czerwca 2019 r. decyzję, w której nie zgłosiła uwag, akceptując w całości zaproponowane przez Prezesa UKE projekty decyzji.

 

[1] ang. Plain old telephone service – podstawowa usługa telefoniczna;

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Przemysław Poznański
Osoba modyfikująca informację: Aleksandra Stawińska
Data publikacji: 04.07.2019 14:25
Data ostatniej modyfikacji: 04.07.2019 14:29