Komunikat ws. przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz

W związku z wejściem w życie z dniem 11 czerwca 2018 r. art. 1 ust. 1 pkt 24) i 27) oraz art. 7 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1118), dalej „ustawa zmieniająca”, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej „Prezes UKE”) odstępuje od przeprowadzenia przetargu na rezerwację częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz (dalej „przetarg”).

Konieczność odstąpienia od przetargu wynika z treści dodanego do ustawy Prawo telekomunikacyjne art. 1153 oraz z art. 7 ustawy zmieniającej. Z przepisów tych wynika bowiem konieczność przeznaczenia częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz do realizacji zadań z zakresu łączności głosowej i transmisji danych do zarządzania sieciami przesyłu lub dystrybucji paliw gazowych, płynnych lub energii elektrycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zadania te będą realizowane przez podmiot lub podmioty wskazane przez Ministra Energii, na podstawie udzielonej przez Prezesa UKE rezerwacji częstotliwości z zakresów 452,5-457,5 MHz oraz 462,5-467,5 MHz. Zgodnie z art. 1153 dodanym do ustawy Prawo telekomunikacyjne przy udzieleniu takiej rezerwacji nie przeprowadza się przetargu albo aukcji.

Jednocześnie, mając na względzie ogłoszone dnia 18 kwietnia 2017 r. (pierwsza tura konsultacji) oraz dnia 15 stycznia 2018 r. (druga tura konsultacji) konsultacje dotyczące przetargu, przedstawiam w załączeniu niezastrzeżone stanowiska złożone w ramach konsultacji.

W pierwszej turze konsultacji do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

 1. Nordisk Polska sp. z o.o. (stanowisko zastrzeżone),
 2. Prezesa UOKiK,
 3. Orange Polska S.A.,
 4. T-Mobile Polska S.A.,
 5. P4 sp. z o.o.

W drugiej turze konsultacji do Prezesa UKE wpłynęły stanowiska złożone przez:

 1. Energa Operator S.A.,
 2. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.,
 3. Orange Polska S.A.,
 4. Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
 5. Nordisk Polska sp. z o.o. (stanowisko zastrzeżone),
 6. Ministra Energii,

oraz pismo Exatel S.A. odnoszące się do drugiej tury konsultacji.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 25.07.2018 14:25