Konsultacje nowego planu zagospodarowania częstotliwości 3400-3600 MHz

Prezes UKE w dniu 6 grudnia 2017 r. ogłosił konsultacje dotyczące opracowania nowego planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 3400-3600 MHz.

Podmioty zainteresowane mogą składać swoje opinie i stanowiska do projektu e-mailem na adres: dzc.konsultacje@uke.gov.pl lub osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Giełdowej 7/9, w terminie  35 dni od rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego.

Sprostowanie Informacji o przystąpieniu do opracowywania planu zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 3400-3600 MHz z 5 grudnia 2017 r.

W treści Informacji błędnie wskazano numer budynku nowej siedziby UKE, w związku z czym pkt. 4 i 5 powinny mieć następujące brzmienie:

4. Podmioty zainteresowane wyrażeniem swojego stanowiska do Projektu są proszone o składanie stanowisk w przedmiotowej sprawie, w terminie 35 dni od dnia rozpoczęcia postępowania konsultacyjnego, w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie, w Kancelarii Głównej, w godz. 8.15-16.15. w formie pisemnej lub w formie elektronicznej na adres: dzc.konsultacje@uke.gov.pl.
5. Wyniki niniejszego postępowania konsultacyjnego będą ogłoszone zgodnie z postanowieniami art. 16 ust. 2 Pt.:
1) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Komunikacji Elektronicznej przy ul. Giełdowej 7/9 w Warszawie;
2) na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Komunikacji Elektronicznej (www.uke.gov.pl).

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Osoba modyfikująca informację: Maciej Pietrzykowski
Data publikacji: 06.12.2017 09:35
Data ostatniej modyfikacji: 12.12.2017 09:38