Konsultacje projekt decyzji Prezesa UKE dla MATCOM Marcin Sebastian Ziółek

26 kwietnia 2018 r. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji ustalającej warunki dostępu dla Marcina Ziółka prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MATCOM Marcin Sebastian Ziółek do nieruchomości gruntowych położonych w Szczytnie, w tym do budynków posadowionych na tych nieruchomościach, zarządzanych przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. „Jurand” w Szczytnie.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

  1. wykonania instalacji telekomunikacyjnych budynków w technologii światłowodowej,
  2. wykonania przyłączy telekomunikacyjnych w technologii światłowodowej,
  3. utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych budynków oraz przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.11.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Przekazując stanowisko w ramach konsultacji społecznych prosimy o przesyłanie pism w postaci dostępnego dokumentu PDF. W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 26.04.2018 12:30
Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2018 12:22