Konsultacje projektów decyzji Prezesa UKE dla Spidernet Szczygłowski Michał

12 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektów decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Spidernet Szczygłowski Michał do nieruchomości i budynków położonych w Częstochowie:

 1.   przy ul. gen. Władysława Andersa 12
 2.   przy ul. gen Władysława Andersa 19,
 3.   przy ul. gen. Władysława Andersa 21,
 4.   przy Al. Armii Krajowej 33,
 5.   przy ul. Marszałka Ferdynanda Focha 20,
 6.   przy ul. Józefa Gaczkowskiego 22/24,
 7.   przy Al. Jana Pawła II 70,
 8.   przy ul. Jana Stanisława Jankowskiego 2/14,
 9.   przy ul. Jana Stanisława Jankowskiego 24/30,
 10.   przy ul. Kiedrzyńskiej 65
 11.   przy ul. Kosmicznej 1,
 12.   przy ul. Księżycowej 8,
 13.   przy ul. Księżycowej 14,
 14.   przy ul. Waleriana Łukasińskiego 47,
 15.   przy ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 4,
 16.   przy ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 6,
 17.   przy ul. Juliusza Słowackiego 8,
 18.   przy ul. Jana III Sobieskiego 13,
 19.   przy ul. Jana III Sobieskiego 17A,
 20.   przy ul. Jana III Sobieskiego 76/78,
 21.   przy ul. Stanisława Wodzickiego 103,
 22.   przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 30,

w celu zapewnienia telekomunikacji w budynkach.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

 1.       wykonania przyłączy telekomunikacyjnych do budynków,
 2.       wykonania instalacji telekomunikacyjnej w budynkach,
 3.       utrzymywania, eksploatacji, konserwacji, remontu i usuwania awarii instalacji telekomunikacyjnych i przyłączy telekomunikacyjnych.

Projekty decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonych plikach.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektów prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, zgodnie z poniższą tabelą:

Np.

Adres

Dopisek

1.

ul. gen. Władysława Andersa 19

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.193.2019”

2.

ul. gen. Władysława Andersa 12

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.194.2019”

3.

ul. gen. Władysława Andersa 21

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.195.2019”

4.

Al. Armii Krajowej 33

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.196.2019”

5.

ul. Józefa Gaczkowskiego 22/24

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.197.2019”

6.

ul. Marszałka Ferdynanda Focha 20

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.199.2019”

7.

Al. Jana Pawła II 70

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.201.2019”

8.

ul. Stanisława Jankowskiego 2/14

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.203.2019”

9.

ul. Stanisława Jankowskiego 24/30

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.204.2019”

10.

ul. Kiedrzyńska 65

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.205.2019”

11.

ul. Kosmiczna 1

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.206.2019”

12.

ul. Księżycowa 8

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.207.2019”

13.

ul. Księżycowa 14

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.209.2019”

14.

ul. Waleriana Łukasińskiego 47

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.210.2019”

15.

ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 4

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.211.2019”

16.

ul. gen. Ignacego Prądzyńskiego 6

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.212.2019”

17.

ul. Juliusza Słowackiego 8

 

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.213.2019”

18.

ul. Jana III Sobieskiego 13

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.214.2019”

19.

ul. Jana III Sobieskiego 17A

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.215.2019”

20.

ul. Jana III Sobieskiego 76/78

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.216.2019”

21.

ul. Stanisława Wodzickiego 103

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.218.2019”

22.

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 30

„Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WWM.6171.219.2019”

 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: sekretariat.dr@uke.gov.pl Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Monika Zapała
Osoba publikująca informację: Wojciech Gunia
Osoba modyfikująca informację: Wojciech Gunia
Data publikacji: 12.02.2020 08:30
Data ostatniej modyfikacji: 12.02.2020 08:40