Konsultacje projektu decyzji dla Damian Murzynowski NASZASIEC.NET Kraków

 

W dniu 6 lutego br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla Damian Murzynowski NASZASIEC.NET Kraków do infrastruktury technicznej Gminy Miejskiej Kraków w postaci 37 słupów oświetleniowych zlokalizowanych w Krakowie wzdłuż ulicy Gustawa Morcinka (działki ewidencyjne o numerach: 303/4 i 303/5, obręb: NH-4) na odcinku od skrzyżowania z ulicą Kocmyrzowską do działki o numerze ewidencyjnym 50 włącznie (obręb: NH-4), położonych po północnej stronie ulicy, w celu realizacji szybkiej sieci telekomunikacyjnej.

Konsultacje potrwają 30 dni.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DR.WIT.6174.23.2022”. 

W celu ułatwienia osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytania przez programy asystujące przekazanego stanowiska, istnieje możliwość dodatkowego przesłania stanowiska w wersji elektronicznej na adres: . Prosimy o dostępny dokument PDF, WORD lub utworzony w innym edytorze tekstu. Z zasadami tworzenia dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

Pliki do pobrania

Pobierz wszystkie załączniki Pobierz wszystkie załączniki w formacie .zip

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba odpowiedzialna: Edyta Lange-Jończyk
Osoba publikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Osoba modyfikująca informację: Monika Bednarska-Radecka
Data publikacji: 06.02.2023 14:40
Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2023 12:35