Konsultacje projektu decyzji dla MyTeleCom sp. z o.o. z siedzibą w Przemyślu.

9 kwietnia br. Prezes UKE rozpoczął konsultacje projektu decyzji w sprawie ustalenia warunków dostępu dla MyTelecom sp. z o.o. do nieruchomości położonej w Przemyślu, w tym do posadowionego na niej budynku przy ul. Paderewskiego 20A, w celu zapewnienia telekomunikacji w tym budynku. 


Konsultacje potrwają 30 dni.


Zgodnie z projektem decyzji Operator jest uprawniony do:

1) wykonania przyłącza telekomunikacyjnego do budynku,
2) utrzymywania, eksploatowania, konserwowania, remontowania i usuwania awarii elementów przyłącza telekomunikacyjnego.
Projekt decyzji zakłada także odmowę wykonania przez MyTelecom sp. z o.o. światłowodowej instalacji telekomunikacyjnej w budynku.

Projekt decyzji wraz z uzasadnieniem publikujemy poniżej w załączonym pliku.

Zainteresowanych wyrażeniem uwag oraz opinii do projektu prosimy o składanie stanowisk na piśmie do Urzędu Komunikacji Elektronicznej na adres ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa – z dopiskiem: „Stanowisko konsultacyjne dotyczące projektu decyzji w sprawie DHRT.WWM.6171.174.2017”.  

Wyniki konsultacji zostaną ogłoszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie UKE oraz na stronie internetowej BIP UKE.

W przypadku złożenia stanowiska w postaci papierowej prosimy o jego uzupełnienie w postaci dostępnego dokumentu PDF, WORD lub innego edytora tekstu. Ułatwi to osobom z niepełnosprawnością wzroku odczytanie pisma przez programy asystujące. Z zasadami tworzenia dostępnych dokumentów mogą się Państwo zapoznać na naszej stronie.

Pliki do pobrania Pobierz wszystkie załączniki

Metryka
Podmiot udostępniający informację: Urząd Komunikacji Elektronicznej
Osoba publikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Osoba modyfikująca informację: Klaudia Kieliszczyk
Data publikacji: 09.04.2018 12:00
Data ostatniej modyfikacji: 11.04.2018 12:24