Data Osoba modyfikująca Akcja Zmiana
28.02.2020 12:35 Martin Stysiak publikacja Dokument: Konsultacje projektu decyzji dla Prywatna Szkoła Komputerowa Arkadiusz Sobacki
Kategoria: Konsultacje i wyniki konsultacji